0

First Order – צו ראשון

 • יהיה בצו קוד גישה לאתר מיטב
 • לפני הצו צריך לקבוע תור לרופא המשפחה
 • עונים על 5 עדיפויות ראשונות.
 • אתודה אקדמים כיתה יא מינימום 570  בפסיכומטרי
 • צהל מגייס ב שלוש מועדים אוג מרץ נוב
 • גיוס ב 18 תאריך עיברי
 • צריך להביא ללשכת הגיוס למי שרוצה לחסוך זמן
 • בדיקת שתן ועיניים
 • גיל 16.5 מה להביא: ת.ז צו התייצבות שאלון רפואי
 • לבוא ללא עדשות מגע
 • יום המאה מיונים מקצועיים
 • 4 תחנות
 • 7 שעות
 • יום ארוך מתיש
 • להביא סנדוויצ'ים ומים
 • מטרטרים שם
 • תחנה ראשונה: אימות נתונים
 • קבה קובע התפקידים שאפשר ללכת
 • השכלה חשובה פה
 • 40% מקבה השכלה
 • המבחנים שעתיים מול מחשב
 • אין מועד ב
 • ציוו גבוה נותן תפקידים רבים
 • פה מקבלים דפר
 • קבה דפר ופרופיל קובעים מה יהה עם הילד.
 • אפשר לבקש מועד אחר
 • יש להתכונן.
 • באתר יש דוגמאות לשאלות
 • באתר עולים על מדים או בגוגל מבחני צו ראשון
 • ראיון אישי שיהיה מכובד
 • בראיון בודקים את השרידות

Download Presentation