0

תביעות קטנות

מידע כללי

תהליך תביעה

 1. מילוי טופס כתב תביעה
 2. כניסה לאתר נט המשפט
  • בחר
   • כניסת בעל עניין בתיק
   • הקלד ת.ז
  • בחר
   • פתיחת תיק
   • אישור
  • מילוי פרטים
  • הגשת תביעה
  • תשלום
   • מתקבלת הודעה עם שמציינת מספר תיק
 3. לאחר שבוע
  • יש להיכנס לאתר בית המשפט  ולראות שכול החומר נסרק והתעדכן
  • באתר יהיה מועד לדיון שנקבע

Leave a Reply