0%
Loading ...

army / Military / Israel Gama

ASM

  • Code segment – מקטע הקוד
  • Stack frame – מסגרות, מבני נתונים המכילים מידע על המצב של שגרות רצות
שני מבחנים אסמבלר
רשתות
 
10 מבחנים
 
חלק ראשון:
1) שעה, סביבות 26 שאלות, שפה דומה לאסמבלי, בעיקר לולאות ומחסנית
2) רשתות ותקשורת בין מחשבים- מגדירים לך מושגים בנושא ומסבירים וצריך לענות על שאלות, גם שעה סביבות 26 שאלות
חלק שני:
בין 20-26 שאלות כל נושא, 3 שעות להכל ביחד, 11 סהכ, אפשר לדלג על נושאים, אם לא יודעים עדיף לא לענות כי זה יכול להוריד
ג׳אווה
פייתון
אסמבלי
סי וסי++
סי# ו .net
תכנות מונחה עצמים
אבטחת מידע
רשתות
web
windows
unix (linux)
 
חלק שלישי( מי שעשה בחמנ כללי לא צריך לעשות)
שאלון אישיות
 
פייטון
סי
סי פפ
גאווה
אז בלי
עוד שפה
ווינדוס
לינוקס
אבטחה
רשתות
,HTML
 
 
309 שאלות אישיות
 
שאלות של האם אתה אוהב את ההורים וכו
 
שאלות של שפה שלא מכירים
 
 
 
גאמ”א
[8:53 AM, 10/16/2017] ‪ גאמא::
יום מבחנים זה מורכב משני מבחנים ומשאלון אישיות.
 
מבחן שיוך ידע – המועמד מתבקש לענות על מספר רב של שאלות אמריקאיות במגוון נושאים (תכנות, חומרה, רשתות, ווינדוס, יוניקס, C/C++ ,JAVA ,C# ,Assembly, DATABASE). המבחן מורכב מעשרה פרקים כשבכל פרק יש כ-25 שאלות. המבחן נעשה על מנת לשייך את המועמד לתחום מסוים בתוך אשכולות פרויקט גאמא ולכן לא כדאי לנחש בו.
 
מבחן ידע מעשי – מבחן שנמשך כשעתיים ומורכב מחמש שאלות בתכנות. אם אתם לא זוכרים פקודה כזו או אחרת, בשפה כזו או אחרת, כתבו פונקציות במילים, תוך הסברים מה היא אמורה לעשות ואיך היא עושה זאת.
 
את מבחן התכנות המעשי אפשר לכתוב רק בשפות הבאות:
 
 C | C# | Pascal | C++ | JAVA
 
לאחר המבחן המעשי ישנו שאלון 300 – שאלון אישיותי עם שאלות שחוזרות על עצמן בניסוחים הפוכים כדי לבחון את אמינותו של המועמד.