0%
Loading ...

תביעות \ צוואות \ משפטים

תביעות קטנות

מידע כללי

שירותים משפטיים

תהליכים

 1. מילוי טופס כתב תביעה
  1. אתר תביעות קטנות
  2. סכום תביעה מקסימאלי
 2. כניסה לאתר נט המשפט
  • 2019.06.27 תהליך חדש  -כניסה ע”י הזדהות ממשלתית 
  • בחר
   • פתיחת תיק
   • אישור
  • מילוי פרטים
  • הגשת תביעה
  • תשלום
   • מתקבלת הודעה עם שמציינת מספר תיק
 3. לאחר שבוע
  • יש להיכנס לאתר בית המשפט  ולראות שכול החומר נסרק והתעדכן
  • באתר יהיה מועד לדיון שנקבע
 • שליחת בקשה בפקס
 • מספר פקס: 08-647-0382
 • הנחיות
  • מקסימום 5 עמודים
  • לציין שם פרטי ומשפחה
  • לציין תעודת זהות ומספר תיק
  • לבדוק תוך 3 שעות מול מרכז המידע של בית המשפט שהפקס הגיע
  • אפשר לבדוק גם עם נציג בצ’אט אם הגיעה הפקס
  • אפשר גם להיכנס לנט המשפט ולבדוק האם הבקשה נקלטה במחשב
  • טלפון של מרכז המידע: 077-270-3333

צוואות