חוזה, תשלום מקדמה ורישום הערת אזהרה בטאבו

 • חוזה
 • הקונה מפקיד צ’ק מקדמה אצל העו”ד של המוכר.
 • העו”ד רושם הערת אזהרה בטאבו לצורך מניעת מכירת הנכס למספר אנשים בו זמנית.
 • לאחר רישום הערת אזהרה, המוכר מקבל את המקדמה מהעו”ד.

במקרה שיש משכנתא על הדירה

 • במקרה של משכנתא
  • טופס הודעה לבנק על פירעון מוקדם
  • הבנק צריך להכין מכתב כוונות
  • ביטול ביטוח חיים ונכס 
   • ייתכן שיש להמשיך ביטוח נכס במקום דרך מבטח אחר.

תשלומים

 • הקונה מעביר תשלומים למוכר.
 • בתשלום האחרון, הקונה מעביר חלק ממנו לנאמנות לעו”ד של הקונה.
 • המוכר צריך:
  • להביא אישור עירייה לטאבו לעו”ד שלו.
  • המוכר צריך לשלם מס שבח והמתין לאישור סופי.
 • לאחר מכןהאישורים הללו נשלחים לטאבו
 • הקונה זכאי לקבת את כספי הנאמנות אליו.

מס שבח

 • המוכר צריך לשלם מס שבח
 • מס שבח זה 25 אחוז מערך המכירה פחות ערך הקנייה
 • אוספים חשבוניות רלוונטיות להחזר
 • אפשר גם לעשות הצהרה על הוצאות ואז יש צורך במכתב של עו”ד מלווה.
  • הצהרה עם תמונות לפני ואחרי.
 • מוסרים החשבוניות וההצרה לעו”ד ואז העוד עושה סימולציית מס.
 • מאשרים סימולציית מס ע”י הקונה ושולחים האישור לעו”ד.
 • העו”ד מגיש בקשה במחשב להפקת שובר תשלום מס שבח.
 • לאחר שמופק שובר מס שבח, המוכר משלם המס שבח
 • מקבלים אישור זמני על תשלום מס שבח.
 • החומר עובר לבדיקת פקח במס שבח.
 • לאחר בדיקה מקבלים אישור סופי ממס שבח.
 • ניתן לבדוק את סטאטוס הטיפול בקישור הבא:
 • אחרי האישור ממס שבח, העו”ד מעביר את האישור לטאבו.
 • הקונה יכול לקבל את הכסף של הנאמנות מהעו”ד.

בקשה מהעירייה אישור טאבו

 • יש לפנות לעירייה ולבקשה אישור טאבו
 • טלפון עיריית באר שבע: 08-6206-511
 • יש לשלוח להם מייל או פקס
 • מייל: mokedg@br7.org.il
 • יש לשלוח לעירייה
  • הסכם מכר – חוזה מכירה
  • נסח טאבו

Keywords - מילות מפתח

 • מיסוי מקרקעין
 • בירור מס שבח
 • מס
 • מיסים
 • תשלום מיסים
 • שומה
 • שומת מס
 • בירור שומת מס
 • בירור מצב שומת מס
 • בירור שומה

Comments are closed.