תהליך מכירת דירה

חוזה, תשלום מקדמה ורישום הערת אזהרה בטאבו

 • חוזה
 • הקונה משלם מקדמה ומפקיד אצל עו”ד
 • העו”ד רושם הערת אזהרה בטאבו לצורך מניעת מכירת הנכס למספר אנשים בו זמנית.
 • לאחר רישום הערת אזהרה, המוכר מקבל את המקדמה מהעו”ד.

במקרה שיש משכנתא על הדירה

 • במקרה של משכנתא
  • טופס הודעה לבנק על פירעון מוקדם
  • הבנק צריך להכין מכתב כוונות

מס שבח

 • המוכר צריך לשלם מס שבח
 • מס שבח זה 25 אחוז מערך המכירה פחות ערך הקנייה
 • בנוסף ניתן להגיש חשבוניות הוצאות ואם היה תמונות לפני ואחרי שיפוץ אז להגיש ללא חשבוניות הערכה.

בקשה מהעירייה אישור טאבו

 • יש לפנות לעירייה ולבקשה אישור טאבו
 • טלפון עיריית באר שבע: 08-6206-511
 • יש לשלוח להם מייל או פקס
 • מייל: mokedg@br7.org.il
 • יש לשלוח לעירייה
  • הסכם מכר – חוזה מכירה
  • נסח טאבו

About the author