0%
Loading ...

מיטב צבא דרכי התקשרות – עתודה

Idf New

נכון למועד כתיבת פוסט זה, העברת מסמכים למיטב מאוד מאוד בעייתית, גם לאחר 24 שעות לא מתקבלים מסמכים שנשלחו למיטב.

שליחת מסמכים:

 • דרך מייל קובץ וורד
  • meitav@idf.gov.il
 • דרך אתר מתגייסים \ מיטב
  • העלאת קבצים, תמונה או PDF
 • שליחת מייל לעתודה
  • atuda111@mail.idf.il
 • פקס מפקדת עתודה
  • 03-7376033

עתודה כללי:

 • תנאי קבלה
  • פסיכומטרי 570 ןמעלה
  • מילוי שאלון העדפות
  • ווידוא יחד עם נציג ממיטב שהגיעו להם המסמכים הללו
 • שלבים
  • ביצוע פסיכומטרי
  • קבלה מעל 570 בפסיכומטרי
  • מילוי שאלון העדפות
  • שליחת המידע הנ”ל למיטב
  • קבלת מכתב ממיטב לגבי אישור הרשמה ראשוני למוסדות-אוניברסיטאות
  • רישום לאוניברסיטאות-מוסדות לימוד
  • שליחת אישור רישום למיטב
  • שליחה למיטב הרשאה לגבי העברת ציוני בגרות ממשרד החינוך לצבא
  • זימון לראיון אישי
  • קבלת ציוני בגרות
  • ועדת קבלה סופית לעתודה ואישור סופי לגבי לימוד בעתודה

יצירת קשר בפייסבוק / Facebook

 • מילות מפתח
  • עתודה
  • יצירת קשר עתודה
  • עתודה יצירת קשר 
  • מיטב ימירת קשר
  • יצירת קשר מיטב