0%
Loading ...

Atuda – עתודה

Images

 • עתודה תחילת לימודים
  • לאחר קבלת אישור מעתודה, מקבלים צו גיוס עם יום התחיילות חד יומי.
 • תשלומים
  • משלמים מקדמה לבן גוריון
  • שומרים חשבוניות \ קבלות
  • במרץ ונובמבר מגישים למדור עתודה הטפסים ומקבלים החזר בשני פעיצות
 • מעבר בין מסלולי לימוד
  • אם הציונים מאפשרים ואם האוניברסיטה מסכימה, ניתן לעבור מסלולי לימודים
  • שולחים אישור מבן גוריון לעתודה
  • מדור עתודה צריך לתת אישור על כך.
 • יציאה לחו”ל
  • נכון לתאריך 02-07-2019
  • יש לשלוח למייל
   • Atuda_ac@idf.gov.il
   • atuda_ac@mail.idf.il
  • יש להמתין לאישור
 • Keywords
  • עתודה, אקדמית, עתודה אקדמית
  • atuda, academic
  • יציאה לחול
  • יציאה לחו”ל
  • יציאה חול
  • יציאה חו”ל

מיונים לעתודאים שבלימודים לצבא

 • מיון למודיעין
  • היה מבחן שעסק בנושאים הבאים

תואר שני – עתודה