Finance

 • כיתבי אופציות
  • הסבר
   • אפשרות לקנות מנייה במועד פקיעה במחיר מימוש הנקוב באופציה
   • לדוגמא:
   • להלן מחיר של אופציה: 67.3 אגורות.
   • #1מחיר מימוש של האופציה.
   • #2 כמה עולה המניה בבורסה.
   • ע”פ מועד מימוש אחרון, קובעים אם האופציה בתוך הכסף או מחוץ לכסף.
   • דוגמא לאופציה מחוץ לכסף:
    • מחיר נוכחי 67.3 אג’, מחיר מימוש 65, ביחד העלות היא 132.3.
    • מחיר מניית מימוש בבורסה זה 125.2, לכן האופציה הזו מחוץ לכסף, כי יותר זול לקנות את המניה בבורסה.
 • מכפיל רווח (#5 בתמונה)
  • הסבר: אם החברה הייתה בבעלותנו, תוך כמה שנים היינו מחזירים את ההשקעה.
  • צריך לשאוף לכך שהערך הזה יהיה כמה שיותר קטן.