Finance

 1. מניות שהעסק שלהן מובן
  • אלוני חץ, חברת אחזקות, עדיף לקנות ישירות את החברות שהיא מחזיקה.
  • קבוצת IDB אחזקות, עדיף לקנות מניות ישירות
  • אם למשקיע יש ידע בסיסי מסויים בחברה או לא.
 2. מניות עם עבר עיסקי מוצלח.
  • לא לקנות מניות ללא עבר עיסקי מוצלח.
 3. לקנות מניות בהנחה.
Powered by Investing.com
 • כיתבי אופציות
  • הסבר
   • אפשרות לקנות מנייה במועד פקיעה במחיר מימוש הנקוב באופציה
   • לדוגמא:
   • להלן מחיר של אופציה: 67.3 אגורות.
   • #1מחיר מימוש של האופציה.
   • #2 כמה עולה המניה בבורסה.
   • ע”פ מועד מימוש אחרון, קובעים אם האופציה בתוך הכסף או מחוץ לכסף.
   • דוגמא לאופציה מחוץ לכסף:
    • מחיר נוכחי 67.3 אג’, מחיר מימוש 65, ביחד העלות היא 132.3.
    • מחיר מניית מימוש בבורסה זה 125.2, לכן האופציה הזו מחוץ לכסף, כי יותר זול לקנות את המניה בבורסה.
 • מכפיל רווח (#5 בתמונה)
  • יחס בין שווי שוק לבין רווחי חברה.
  • צריל לשאוף לכך שערך זה יהיה כמה שיותר קטן.
  • קישורים:
 • מכפיל הון
  • שווי שוק חלקי שווי חברה בספרים.
  • עד כמה החברה מנופחת, כמה הציבור מאמין לעומת כמה היא שווה באמת.
  • קישורים
 • תשואת דיבידנד (#4 בתמונה)
  • כסף שנקבל באחוזים ע”פ כמות הניירות ערך שמחזיקים.
  • לדוגמא אנו מחזיקים שווי של 10,000 שח ופורסם דיבידנד של 2% אז נקבל 200 שח לפני מיסים, ישירות לחשבון.
 • Per following picture:
  • #1 site finwiz
  • #2 intel
  • #3 within how many years a company will multiple itself
  • #4 calculation:
   • 72/#5
  • #5 sales growth past 5 years.