0%
Loading ...

בדיקת תשואה גמל להשקעה היישר מאתר משרד האוצר

קרנות ופנסיה – מידע

 • GemelNet
  • אתר רישמי של משרד האוצר להשוואת קופות גמל
 • MyGemelNet
  • אתר מונגש המציג את נתוני משרד האוצר לקופות גמל, קרנות ועוד
 • PensyaNet
  • אתר רישמי של משרד האוצר להשוואות פניות
 • Funder
  • ריכוז של גמל להשקעה ועוד

בדיקת תשואה של קרנות וגמל ישירות מאתר משרד האוצר

 1. כנס לאתר של משרד האוצר
  1. GemelNet
 2. באתר של הגוף המנהל אתר את מספר הקרן שברצונך לבדוק
  1. מלא את הפרטים הבאים
   1. תשואה חודשית עם מספר קרן והתקופה האמורה