Add Your Heading Text Here

 1. תחזוקה שבועית
  1. ניקוי משאבה – פעם בשבועיים:
   1. כיבוי חשמל
   2. העברה למצב 2 של המשאבה. מצב הוצאת מים לביוב.
   3. לוודא בכוסית של המשאבה שמים צלולים.
   4. סיבוב עם כיוון השעון.
   5. הדלקת חשמל לדקה אחת.
   6. כיבוי חשמל.
   7. העברה למצב 3 – שטיפה.
   8. הדלקת חשמל לדקה אחת.
   9. לוודא בכוסית בידוקת של משאבה שמים צלולים.
   10. כיבוי חשמל.
   11. העברה למצב 1, מצב פילטר רגיל.
   12. הדלקת החשמל.
  2. ניקוי סקימרים – פעם בשבועיים
  3. לשים טבליות כלור חדשות – פעם בשבוע.
  4. לשים חומר מצליל- פעם בשבועיים.
  5. למלא מים לפי הצורך.
  6. ביצוע בדיקת דגימת מים לכלור ולחומציות – פעם בשבוע.

מחירים

 1. בלו בלו
  1. א. ג’ריקן כלור 25 ליטר – 150 שח.
  2. ב. כלור 5 קילו טבליות – 150 שח.
  3. ג. חומצה 10 ליטר – 120 שח.
 2. שירת האביב
  1. חומצה 10 חיטר – 65 שח
  2. כלור 5 ק”ג טבליות – 145 שח

Comments are closed.