0%
Loading ...

רישיון ייעוץ \ שיווק וניהול תיקי השקעות

BDO – האקדמיה לפיננסים

 • דף בית
  • לימודי ייעוץ השקעות וניהול תיקים
  • עלות 11,000 ש”ח.
   • פרונטאלי
  • 9000 שח 
   • לימודים מרחוק בזום או שווה ערך.
  • פרטים אצל אופק בטלפון: 03-971-8802
  • יש מבחני הסמכה ע”י הרשות לניירות ערך ביוני ובדמצבר כל שנה.
  • הלימודים מתחילים בינואר וביולי באקדמיה לפיננסים.
  • המסלול הולך כך:
   • לימוד למסלול ייעוץ השקעות
   • לימוד קורסים
    • כלכלה
    • מימון
    • חשבונאות
    • אתיקה
    • מקצועית א
   • אח”כ מבחן ברשות לניירות ערך לכל מקצוע.
   • אח”כ התמחות חצי שנה בחברה או אצל עצמאי מסוים
    • המעסיק צריך לחתום על מסמך והוא צריך להיות בעל רישיון לייצוץ השקעות.
   • המשך מסלול הלימוד לניהול תיקים
    • לימוד קורסים
     • מקצובית ב
     • מבחן של הרשות
    • התמחות עוד 3 חודשים במנהל תיקים
    • חתימה של המעסיק
  • לבוגרי כלכלה, יש פטור מכלכלה, מימון, חשבונאות
  • עלות קורס לבוגרי כלכלה 4000 שח.