תג חניה נכה

 • אתר משרד התחבורה – הגשת בקשה
  • יש לשלוח חומר רפואי מ 3 החודשים האחרונים
  • בעיה שקשורה בניידות רגליים בעיקר.
  • אם מתעקשים אז אפשר גם בעיות שלא קשורות לרגליים.

תעודה \ תג

ניידות

פטור מתשלום מס

 • לבעלי 90% נכות ומעלה כאשר אחד הנכויות יותר מ 40%
 • לבעלי שכר הגבוה מ 6300 שח
 • עדיף לפעול ע”י גוף מקצועי שילווה
  • לבנת פורן

דימות ורופאים מומחים

מימוש זכויות

Keywords

 • Cron, Crohn’s, Crohn
 • קרון, קרוהן

Export Stocks data to Excel

 1. Open demo account at hotforex.com
 2. Download hotforex’s Meta Trader 5 and install.
 3. Login to Meta Trader
 4. Add the required symbol
 5. How to export data from Metatrader 5
 6. Export to HTML
 7. Copy and paste HTML content to Excel.

Getting balance from Binance

 1. Binance
  1. Create account
  2. Get API keys.
 2. Install mini conda
 3. Create environment
 4. Install there
  1. aiohttp
  2. ccxt – crypto
   1. Suppose to have visual c++ build tools
   2. cl.exe-find it and add it to path.
  3. pandas
  4. numpy
  5. requests
 5. Run the following code:

  • import ccxt

   # Initialize the exchange

   exchange = ccxt.binance({
   ‘apiKey’: ‘5kRM6Qm80hlWGxAEwmBwdSrB0XkPLkd79PWdXyWRRf1DhbebSK1jsMGBVdaB7oVs’,
   ‘secret’: ‘hVpFqyka2ZAjcERaRheWjIs18hbOQI6tFTxTw8hLY1OSRUpL2yzSRawov5SCfAA0’,
   ‘enableRateLimit’: True,
   })

   # Fetch the balance

   balance = exchange.fetch_balance()

   # Extract and display non-zero balances

   non_zero_balances = {symbol: amount for symbol, amount in balance[‘total’].items() if amount > 0}

   # Display non-zero balances in a table format
   print(“Spot Account – Non-Zero Balances:”)

   print(“{:<10} {:<20}”.format(“Asset”, “Balance”))
   for symbol, amount in non_zero_balances.items():
   print(“{:<10} {:<20}”.format(symbol, amount))

MvvM

Posted in Job.

General

 • A software or method to manage:
  • Assets
  • Wealth
  • Familiy office

FIREFLY III

Snapir

 1. Link
 2. Owner:
  1. Name: Gil
  2. Mobile: 050-5276520
  3. Email: gil@snapir.co.il
 3. Demo

Links

Assents management

IT assets management

 • SNIPE-IT ASSET MANAGEMENT
 •  Easily see which assets are assigned, to whom, and their physical location. Check them back into inventory with one click, or click through to see the asset’s complete history. Seeing what assets are currently deployed, pending (brand new awaiting software installs, out for repair), ready to deploy, or archived (lost/stolen, or broken) is quick and easy.
 • Demo
 • Github